שובר
1+1
על המשחקים והבירות לחיילים וסטודנטים
בימי רביעי וחמישי